Contacte

 


 • Ubicació:
  Edifici Tecnoparc
  TECNOREDESSA
  Av. de Bellissens, 42
  43205 REUS



 • Persona de contacte
  i telèfon:

  Sr. Daniel Duran
  +34 977 300 304



 • Adreces de correu electrònic
  de contacte:

  info@investinreus.com
  dduran@investinreus.com